Fokus Digital Services

Шифърът на счетоводните експерти - актуализиран спрямо последните законодателни промени в сила за 2017 г.

Рядко давам коментари след закупуване, но този продукт си заслужава няколко думи. Купих го по 2 причини: интересуващи ме теми и добре подбрани експерти. Очакванията ми бяха високи и за щастие се оправдаха. Напълно практическа насоченост и акуратни, приложими обяснения. Препоръчвам го на колегите!


Дамяна Митева, гр. София


Страхотно попадение е тази книга и наистина експертно разшифроване на заплетени казуси в широк обхват, което я прави наистина необходима.


Елена Ставрева, гр. ЯмболСчетоводство
Данъци
Трудово право

Разгадайте всеки заплетен казус!

Готовите експертни решения Ви очакват в бестселъра на счетоводителите - "Шифърът на счетоводните експерти"! Стотици Ваши колеги му се доверяват за бърза експертна справка всеки ден - доверете се и Вие!

На Ваша страна застават експертите:

Проф. д-р Стоян Дурин
Елена Илиева
Наталия Василева
Христо Досев
Трендафил Василев
Красимира Гергева
Миглена Трифонова
Аксиния Цветанова

Доверете се на техния доказан авторитет и на решенията на РЕАЛНИ практически казуси, за чието решаване Вашите колеги счетоводители се допитаха до експертите!


Запознайте се само с едно от експертните решения в Шифъра:


Въпрос:
Дружество, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) закупува недвижим имот на публична продан. В конкретния случай при публичната продан обявената цена на имота е с включен ДДС. Възлага се имота от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) при посочената цена на купувача, регистриран по ЗДДС, но при дерегистриран към момента на продажбата длъжник. ЧСИ не е издал предвидения в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) документ, не е превеждал данък и не е подал уведомление до ТД на НАП, тъй като длъжникът е бил вече дерегистриран по ЗДДС към момента на възлагането. В този случай има ли право на данъчен кредит купувачът?

Отговор:
Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗДДС в случаите на публична продан по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, Гражданския процесуален кодекс или Закона за особените залози правото на приспадане на данъчен кредит за купувача възниква на датата на издаване на документа за продажбата, определен в чл. 83, ал. 1 от ППЗДДС, от публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор. Документът за продажбата като минимум съдържа следните реквизити:

1. наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор;
2. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ);
3. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);
4. количество и вид на стоката или вид на услугата;
5. данъчна основа и данък;
6. продажна цена на вещта;
7. дата на издаване на документа;
8. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.

Глава четиринадесета от ЗДДС регламентира специфични случаи на доставки, когато длъжникът е регистрирано по ЗДДС лице. Чл. 131, ал. 1 от ЗДДС, регламентиращ издаването от ЧСИ на документа за продажбата, необходим за упражняването на данъчен кредит от купувача се прилага само, ако длъжникът е регистриран по ЗДДС.

Според общото правило на чл.67, ал.2 ЗДДС, ако при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорната цена. Аналогично правило е в нормата на чл. 131, ал. 2 от ЗДДС. Когато се плаща цената при публична продан, само ако длъжникът е регистриран по ЗДДС, купувачът може да се ползва от правото си на данъчен кредит, след като ЧСИ е събрал данъка и го е внесъл в полза на НАП.

Регистърния статут на длъжника не се отразява на цената, която ЧСИ обявява, и на цената по която възлагането на имота се постановява по реда на публичната продан. Става въпрос за стойност, която за целите на публичната продажба няма друго определение, освен цена. ЗДДС при определени предпоставки дава възможност на длъжника да избере дали продажбата да е облагаема сделка, или ако длъжникът е регистриран по ЗДДС, след внасянето на цената, ЧСИ се явява платец на данъка.

В интерес на регистрирания по ЗДДС купувач е да знае за наличието на условията, свързани с правото му на данъчен кредит. Въпреки, че цената е обявена с включен ДДС и е платена от купувача, то ЗДДС не допуска ползването на данъчен кредит, тъй като длъжникът вече е бил дерегистриран по ЗДДС.

Отговорът на експерта е:
законовоиздържан
практически насочен
пълен и конкретен

Да, всички точки са покрити - сега си представете близо 400 страници с все така добре издържани отговори, достъпни за Вас да приложите директно в практиката си? На това се казва улеснение и спокойствие в работата, нали?
Вижте и част от останалите решения, които Ви очакват в изданието:

Обратно начисляване на ДДС за получени юридически услуги;
Фактура за продажба на скрап към фирма от ЕС;
ВОП на стоки и обратно начисляване на данък за транспорт;
Протокол по чл. 117 при закупуване на дълготраен актив, който не пристига в България;
Осчетоводяване на ваучери за храна при работодателя;
Осчетоводяване на финансов лизинг на автомобил;
Ваучери за храна, раздавани само на част от назначените във фирма лица;
Публичност на финансовите отчети съгласно Закона за счетоводството (ЗСч);
Право на данъчен кредит за купувач при публична продан;
Отразяване на бракуване на повреден автомобил и изплатена застраховка за него;
Промяна на отчетната стойност на имот след извършени ремонтни работи;
Начисляване на ДДС за наем, получаван от ФЛ, регистрирано като ЕТ;
Последваща оценка на земя и сграда при напускане на съдружник;
Несъответствие между получено финансиране за ДМА и процентно начислена амортизация;
Представяне на оперативния лизинг във финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО;
Счетоводни записи относно програми за лоялност на клиенти;
Признаване на приход от продажба на недвижим имот;
Класифициране на паричните потоци от лихви по МСС 7;
Платените суми за застраховки Каско и Гражданска отговорност на автомобил нает по финансов лизинг данъчно признат разход ли са по смисъла на ЗКПО;
Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на животни, заболели от антракс;
Сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2;
Обезщетение при пенсиониране на лице, което ще се пенсионира с решение на ТЕЛК;
Погасителна давност за трудово възнаграждение;
Право на работодател да превежда възнагражденията на работниците в избрана от него банка;
Отчитане на финансиране за ДМА;
Счетоводно отчитане на финансиранията по програми и фондове на ЕС;
Счетоводно отчитане на разходите за дейността;
Попълване на осигурителна книжка на СОЛ;
Осигуряване на собственик на ЕООД, регистриран като ЗП като ФЛ;
Изчисляване на трудов стаж при пенсиониране;
Погасителна давност на задължения и възражение срещу прихващане на плащане за болничен;
Задължение на работодателя да осигурява аптечки и пожарогасители;
Вдовишка пенсия;
Обезщетение при пенсиониране на лице, което ще се пенсионира с решение на ТЕЛК;
Обезщетение по чл. 220, ал.1 КТ за неспазено предизвестие от работодателя;
Обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ - новости при декларация образец 6.

Намерихте ли своето решение? Може би все още не сте се изпадали в някоя от тези ситуации? Но това е до днес - сигурни ли сте, че няма да се изправите пред подобен проблем утре? Никой не може да е сигурен! Затова застраховайте се още днес, като заявите Вашия Шифър на счетоводните експерти - сборник с решения на заплетени казуси!

Какво още Ви препоръчваме*:
*Поръчка на 2-ро издание от страницата Ви гарантира и БЕЗПЛАТНА доставка, валидна за заявки над 30 лв. с ДДС!
Цена за доставка на поръчки < 30 лв. - 6 лв. с ДДС!


Съветник Данъци и такси на моята фирма - бр. 11, август 2017

Списание с анализи по темите:

Коефициент за определяне размера на частичния данъчен кредит. Годишна корекция на частичния данъчен кредит
Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит – общ преглед
Корекции след срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
Облагане на място на стопанска дейност при наличие на СИД

Книга за счетоводителя: зелена светлина на правилното процедиране

Специално подбрани реални казуси от счетоводната и ТРЗ практика, решени от специалисти съобразно действащото законодателство о 2017-та.

Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия на книга

Над 400 дефиниции на финансово-счетоводни термини + богат набор от практически примери за още по-голяма яснота.


Данни за фактура може да посочите на 2-та стъпка от формата за заявка!

РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 6 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:

електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Василена Христова, Аспасия Петкова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 30 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ